Μάθημα 1ο – Arduino Led (Μέρος 1ο)Αλλάξτε την ποιότητα του βίντεο σε 720p HD + ~~~ Δείτε το μάθημα: http://www.ardumotive.com/how-to-blink-an-led-en.html Σε αυτό το μάθημα …

source

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: