# 38 สอน Arduino-zelfstudie: Arduino แสดง ข้อความ ออก จอ LCD แบบ I2Cจอ LCD เป็น ที่ นิยม ใช้ ใน การ แสดง ผล ใน Arduino เพราะ เข้าใจ ง่าย ราคา ถูก และ เขียน โคด ได้ ง่าย แต่ การ ต่อ แบบ แบบ โดยตรง จะ ต้อง ใช้ ขา Arduino จำนวน มาก ….

source

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: